دستورغذاها

دستور پخت سالم بوقلمون پیکادیلو

/
این غذا در حقیقت چربیهات را میسوزونه. راستی به کوبا خوش آمدی این غذا از کوبا ب…

شاکشوکا

/
شاکشوکا؟تا حالا درستش کردی؟! این غذا ویژگی جالبی داره:سرگرم کنندست…