دستورغذاها

اسموتی شکلاتی فندقی

/
طعم این اسموتی شکلاتی فندقی مثل اسموتی نوتلا است.اما به طور طبیعی شیر…