مافین موزی برای کاهش وزن
این مافین موزی با آرد جو دوسر و موز رسیده درست میشه.فقط یک کاسه نیاز داری و موادی که توی یخچال همه پیدا میشه.
وعده ها زمان آماده سازی
12عدد 10دقیقه
زمان طبخ زمان منفعل
22دقیقه 32قیقه
وعده ها زمان آماده سازی
12عدد 10دقیقه
زمان طبخ زمان منفعل
22دقیقه 32قیقه
مواد اولیه
دستورالعمل ها
  1. تستر یا فر را در دمای 170 تا 180 درجه تنظیم کنید.در یک کاسه بزرگ موز له شده به همراه بقیه مواد ترکیب کن.فقط برای شکر هواست باشه نوع شکری که استفاده میکنه مقدار شیرین کنندگیش فرق میکنه شکر کم کم اضافه کن و همزان مزه کن ترکیب را تا شیرینیش مناسب باشه.
  2. از یک کاپ با حجم 1/4 استفاده میکنیم برای پر کردن قالب مافین ها به مدت 20 تا 22 دقیقه برای پختن کافیه.
  3. 20 دقیقه در هوای اتاق نگه داشته باشن خنک میشن و آماده لذت بردن.در دمای اتاق حدود 2 روز و در یخچال 7 روز تازه میمونن.فریزر نمیدونم دیگه