رزرو وقت مشاوره با احمد طاهری

در طول جلسات مشاوره بعد از شناسایی مشکل، استراتژی و راه کار برون رفت از مشکل و تبدیل آن به یک فرصت را بصورت عملی با همدیگر کار می کنیم