زیاد دیده بودم ادمایی که چاقن و خیلی راحت لاغر میشن.فقط کافیه خوردن را کنترل کنن،

 فکر کردم با خودم و به این نتیجه رسیدم ایول عجب راه هلیه.

هر وقت حال کردم که لاغر بشم کافیه خوردنم را کنترل کنم. (نون کمتر بخورم و ….)

و شروع کردم به تلاش کردن برای لاغر شدن.

چون دوست داشتم مورد توجه قرار بگیریم از طرف خانوادم.آخه یکی از

دوستام که چاق بود با لاغر شدنش خیلی راحت توجه دوستا و خانوادش را به خودش

جذب کرد و می خواستم این را تجربه کنم.

مشکلی که برای لاغر شدن داشتم تفکر رایج برای لاغر شدن بود . کمتر خوردن .

 اصلا نمیتونستم با این روش لاغر بشم و به هدفم برسم. تلاش های زیادم 

با شکست مواجه شدن یعنی یه چند روز رژیم میگیرفتم خسته میشدم ولش میکردم

هرچی رشته کرده بودم پنبه میشد.

بدتر اون نوع نگاهی بود که از طرف دیگران بهم وارد میشد یک نگاهی همراه با یک 

خروار تحقیر.

این شکستها بخاطر این بود که کمتر خوردن باعث میشد حریصتر بشم برای خوردن، 

یخورده کنترلم را از دست میدادم تا زیر گلو غذا میخوردم  هیچی به هیچی.

برای پیدا کردن راه حل رفتم به دنبال افرادی که در این زمینه بسیار موفقن و باگذشت چند

سال باز هم اندام ایدالشون را حفظ کردن افراد مشهوری مثل کیم کارداشیان خیلی دوست

داشتم بدونم از چه روشی پیروی میکنه .

اولین چیزی که فهمیدم این بود که به هیچ عنوان هیچ کدوم از مواد غذایی را از سفره

غذایش حذف نمیکنه. این رو خیلی دوست داشتم و رژیم غذایش به اسم دیتوکس(detox)

بود.شروع کردم به پیروی از این رژیم .

خیلی سریع جواب گرفتم.شکمم روز به روز کوچیکتر شد و امیدواریم برای رسیدن به

هدف زیاد. رژیم دیتوکس چیزی نیست جز سالم غذا خوردن نه کمتر غذا خوردن.

با این رژیم تونستم توی 90 روز 15 کیلو وزن کم کنم و همچنان وزن خودم را حفظ کنم.

تونستم یعد از چند بار تلاش شکست خورده یک اندام زیبا از خودم توی آینه ببینم و

هر نوع تیشرتی که دوست دار بخرم چون عاشق تیشرتم و اون نگاه تحقیر آمیز را به 

یک نگاه پر از احترام تبدیل کنم.

چطور میتونم کمک کنم؟